Zaboravljam imena, samo lica ostaju, u prolazu ljude otkrivam kroz šifre.


zaboravljam-imena-samo-lica-ostaju-u-prolazu-ljude-otkrivam-kroz-ifre
Đorđe balaševićzaboravljamimenasamolicaostajuprolazuljudeotkrivamkrozifrezaboravljam imenasamo licalica ostajuu prolazuprolazu ljudeljude otkrivamotkrivam krozkroz šifresamo lica ostajuu prolazu ljudeprolazu ljude otkrivamljude otkrivam krozotkrivam kroz šifreu prolazu ljude otkrivamprolazu ljude otkrivam krozljude otkrivam kroz šifreu prolazu ljude otkrivam krozprolazu ljude otkrivam kroz šifre

Zlo je kao virus, samo što zlo u ljude ulazi i razmnožava se kroz loše društvo.Godinama upoznajem ljude čija imena zaboravim, dok nisam upoznao nju i zaboravio svoje ime.Mogu da mislim šta god hoću, učiniti ne mogu ništa. U današnjem svijetu ostaju nam samo dvije mogućnosti, prilagođavanje ili vlastita žrtva. Boriti se ne možeš, kad bi i htio, onemogućiće te na prvom koraku, pri prvoj riječi, i to je samoubistvo, bez dejstva, bez smisla, bez imena i uspomena. Nemaš mogućnosti da kažes ono što ti je na srcu, pa da poslije i stradaš! Premlatiće te da ne progovoriš, da iza tebe ostane sramota ili ćutanje.Misao je ideja u prolazu.Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.