Zagrljaj je moćan. Čini vas traženim, potrebnim i voljenim.


zagrljaj-moan-ini-vas-traenim-potrebnim-i-voljenim
zagrljajmoćanČinivastraženimpotrebnimvoljenimzagrljaj jeje moćanČini vasvas traženimpotrebnim ii voljenimzagrljaj je moćanČini vas traženimpotrebnim i voljenim

U potrebnim stvarima jedinstvo, u neizvjesnim sloboda, u svemu ljubav.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.