Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro.


zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro
aleksandar velikizahvalansamsvomocuzaživotaliistotakoučiteljutoživimdobrozahvalan samsam svomsvom ocuocu zaza životali istoisto takotako ii svomsvom učiteljuučitelju štošto živimživim dobrozahvalan sam svomsam svom ocusvom ocu zaocu za životali isto takoisto tako itako i svomi svom učiteljusvom učitelju štoučitelju što živimšto živim dobrozahvalan sam svom ocusam svom ocu zasvom ocu za životali isto tako iisto tako i svomtako i svom učiteljui svom učitelju štosvom učitelju što živimučitelju što živim dobrozahvalan sam svom ocu zasam svom ocu za životali isto tako i svomisto tako i svom učiteljutako i svom učitelju štoi svom učitelju što živimsvom učitelju što živim dobro

Da bi se promenila Srbija svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama. -Zoran Đinđić
da-bi-se-promenila-srbija-svako-od-nas-mora-malo-da-se-promeni-u-svom-pristupu-problemima-u-svom-mentalitetu-u-svojim-radnim-navikama
Kao što dobro proveden dan donosi srećan san, isto tako dobro proveden život donosi srećnu smrt. -Leonardo Da Vinči
kao-to-dobro-proveden-dan-donosi-srean-san-isto-tako-dobro-proveden-ivot-donosi-srenu-smrt
Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste. -Bob Marli
ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste
Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
Zahvalan sam sudbini što sam se rodio siromašan. Siromaštvo me je naučilo pravim životnim vrednostima. -Anatol Frans
zahvalan-sam-sudbini-to-sam-se-rodio-siromaan-siromatvo-me-nauilo-pravim-ivotnim-vrednostima