Zajednički život neće uvek učvrstiti prijateljstvo.


zajedniki-ivot-nee-uvek-uvrstiti-prijateljstvo
ezopzajedničkiživotnećeuvekučvrstitiprijateljstvozajednički životživot nećeneće uvekuvek učvrstitiučvrstiti prijateljstvozajednički život nećeživot neće uvekneće uvek učvrstitiuvek učvrstiti prijateljstvozajednički život neće uvekživot neće uvek učvrstitineće uvek učvrstiti prijateljstvozajednički život neće uvek učvrstitiživot neće uvek učvrstiti prijateljstvo

Zajednički život neće uvijek učvrstiti prijateljstvo. -Ezop
zajedniki-ivot-nee-uvijek-uvrstiti-prijateljstvo
Prijateljstvo je sreća, prijateljstvo je ljubav, prijateljstvo je vjernost, prijateljstvo je …..NESTO NEOPISIVO!!!!!
prijateljstvo-srea-prijateljstvo-ljubav-prijateljstvo-vjernost-prijateljstvo-nesto-neopisivo
Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici. -Žorž Sand
zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva
Čitav je život kao gledanje filma. Samo što uvek stižeš deset minuta kasnije i niko neće da ti objasni o čemu se radi već moraš sam da zaključuješ na osnovu tragova. -Teri Pračet
itav-ivot-kao-gledanje-filma-samo-to-uvek-stie-deset-minuta-kasnije-i-niko-nee-da-ti-objasni-o-emu-se-radi-ve-morasam-da-zakljuuje-na-osnovu-tragova
Ja uvek gledam život kroz optimizam, ali sam dovoljno realan da znam da je život kompleksna stvar. -Volt Dizni
ja-uvek-gledam-ivot-kroz-optimizam-ali-sam-dovoljno-realan-da-znam-da-ivot-kompleksna-stvar