Zakon kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni. A to se može i lepše reći: Povećajte svoje obaveze kako ne biste ugrožavali prava drugih.


zakon-kae-da-su-mu-i-ena-u-branoj-zajednici-ravnopravni-a-to-se-moe-i-lepe-rei-poveajte-svoje-obaveze-kako-ne-biste-ugroavali-prava-drugih
duško radovićzakonkažedasumužženabračnojzajedniciravnopravnitosemoželeperećipovećajtesvojeobavezekakonebisteugrožavalipravadrugihzakon kažekaže dada susu mužmuž ii ženažena uu bračnojbračnoj zajednicizajednici ravnopravnise možemože ii lepšelepše rećipovećajte svojesvoje obavezeobaveze kakokako nene bistebiste ugrožavaliugrožavali pravaprava drugihzakon kaže dakaže da suda su mužsu muž imuž i ženai žena užena u bračnoju bračnoj zajednicibračnoj zajednici ravnopravnia to sese može imože i lepšei lepše rećipovećajte svoje obavezesvoje obaveze kakoobaveze kako nekako ne bistene biste ugrožavalibiste ugrožavali pravaugrožavali prava drugih

Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih. -Momo Kapor
ovek-moe-da-kae-da-mu-ivot-nije-proma-ako-moe-bar-jednu-jedinu-stvar-da-uradi-bolje-od-drugih
Oženiti se znači svoja prava prepoloviti, a obaveze duplirati. -Arthur Schopenhauer
oeniti-se-znai-svoja-prava-prepoloviti-a-obaveze-duplirati
Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju. -Agata Kristi
arheolog-najbolji-mu-kojeg-jedna-ena-moe-imati-to-ona-starija-to-on-vie-zainteresovan-za-nju