Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male.


zakoni-su-pauina-kroz-koju-prolaze-velike-muve-a-u-koju-se-hvataju-male
onore de balzakzakonisupaučinakrozkojuprolazevelikemuvesehvatajumalezakoni susu paučinapaučina krozkroz kojukoju prolazeprolaze velikevelike muveu kojukoju sese hvatajuhvataju malezakoni su paučinasu paučina krozpaučina kroz kojukroz koju prolazekoju prolaze velikeprolaze velike muvea u kojuu koju sekoju se hvatajuse hvataju malezakoni su paučina krozsu paučina kroz kojupaučina kroz koju prolazekroz koju prolaze velikekoju prolaze velike muvea u koju seu koju se hvatajukoju se hvataju malezakoni su paučina kroz kojusu paučina kroz koju prolazepaučina kroz koju prolaze velikekroz koju prolaze velike muvea u koju se hvatajuu koju se hvataju male

Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male.Žena ne voli ljubav koju uviđa, nego koju nagađa.Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo.Za one koji su nošeni mladošću i gonjeni željom, i dužina očekivanja i gorčina neizvjesnosti samo su sastavni dio velike slasti koju ljubav svakome obećava.Ljepota je nepodnošljiva, baca nas u očaj, nudeći nam na trenutak pogled na vječnost koju bismo željeli razvući kroz cijelo vrijeme.Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja.