Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male.


zakoni-su-pauina-kroz-koju-prolaze-velike-muve-a-u-koju-se-hvataju-male
onore de balzakzakonisupaučinakrozkojuprolazevelikemuvesehvatajumalezakoni susu paučinapaučina krozkroz kojukoju prolazeprolaze velikevelike muveu kojukoju sese hvatajuhvataju malezakoni su paučinasu paučina krozpaučina kroz kojukroz koju prolazekoju prolaze velikeprolaze velike muvea u kojuu koju sekoju se hvatajuse hvataju malezakoni su paučina krozsu paučina kroz kojupaučina kroz koju prolazekroz koju prolaze velikekoju prolaze velike muvea u koju seu koju se hvatajukoju se hvataju malezakoni su paučina kroz kojusu paučina kroz koju prolazepaučina kroz koju prolaze velikekroz koju prolaze velike muvea u koju se hvatajuu koju se hvataju male

Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male. -Onore De Balzak
zakoni-su-pauina-kroz-koju-prolaze-velike-muhe-a-u-koju-se-hvataju-male
Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo. -Stendal
najvea-srea-koju-nam-moe-dati-ljubav-prvi-stisak-ruke-ene-koju-volimo
Za one koji su nošeni mladošću i gonjeni željom, i dužina očekivanja i gorčina neizvjesnosti samo su sastavni dio velike slasti koju ljubav svakome obećava. -Ivo Andric
za-one-koji-su-noeni-mladou-i-gonjeni-eljom-i-ina-oekivanja-i-gorina-neizvjesnosti-samo-su-sastavni-dio-velike-slasti-koju-ljubav-svakome-obeava
Ljepota je nepodnošljiva, baca nas u očaj, nudeći nam na trenutak pogled na vječnost koju bismo željeli razvući kroz cijelo vrijeme. -Albert Kami
ljepota-nepodnoljiva-baca-nas-u-oaj-nudei-nam-na-trenutak-pogled-na-vjenost-koju-bismo-eljeli-razvui-kroz-cijelo-vrijeme
Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja. -Frida Kalo
jedina-stvar-koju-znam-raditi-slikati-zato-to-imam-potrebu-i-slikam-sve-to-mi-proe-kroz-glavu-bez-razmiljanja