Zaljubiš se jer je to tebi potrebno, a voliš jer je to potrebno nekom drugom.


zaljubi-se-jer-to-tebi-potrebno-a-voli-jer-to-potrebno-nekom-drugom
Đorđe balaševićzaljubisejertotebipotrebnovolipotrebnonekomdrugomzaljubiš sese jerjer jetebi potrebnovoliš jerjer jepotrebno nekomnekom drugomzaljubiš se jerse jer jeje to tebia voliš jervoliš jer jeje to potrebnopotrebno nekom drugomzaljubiš se jer jejer je to tebije to tebi potrebnoa voliš jer jejer je to potrebnoje to potrebno nekomse jer je to tebijer je to tebi potrebnovoliš jer je to potrebnojer je to potrebno nekomje to potrebno nekom drugom

Nemojte gubiti nadu, jer je za srecu potrebno jako malo… Oko pola grama :))Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno.Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili, drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi.Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi u nekom drugom cirkusu.