Zaljubljeni misli da se uvijek događa ono čega se boji.


zaljubljeni-misli-da-se-uvijek-dogaa-ono-ega-se-boji
latinske poslovicezaljubljenimislidaseuvijekdogađaonočegabojizaljubljeni mislimisli dada sese uvijekuvijek događadogađa onoono čegačega sese bojizaljubljeni misli damisli da seda se uvijekse uvijek događauvijek događa onodogađa ono čegaono čega sečega se bojizaljubljeni misli da semisli da se uvijekda se uvijek događase uvijek događa onouvijek događa ono čegadogađa ono čega seono čega se bojizaljubljeni misli da se uvijekmisli da se uvijek događada se uvijek događa onose uvijek događa ono čegauvijek događa ono čega sedogađa ono čega se boji

Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine. -Nikolaj Velimirović
bezbonik-se-boji-skoropostine-smrti-lopov-se-boji-obijaa-ubica-se-boji-a-gordljivac-se-boji-sramote-klevetnik-se-boji-suda-istine
O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše. -Ernest Hemingvej
o-moralu-znam-samo-toliko-da-moralno-ono-posle-ega-se-dobro-oseate-a-nemoralno-ono-posle-ega-se-oseate-loe
O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše. -Ernest Hemingvej
o-moralu-znam-samo-toliko-da-moralno-ono-poslije-ega-se-dobro-osjeate-a-nemoralno-ono-poslije-ega-se-osjeate-loe
Sve što se događa prirodno, događa se pravedno. -Epiktet
sve-to-se-dogaa-prirodno-dogaa-se-pravedno