Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da se očajnu omrznu: a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga.


zaljubljeni-se-danas-oajno-vole-kao-to-sutra-mogu-da-se-oajnu-omrznu-a-oni-se-omrznu-bez-stvarnog-povoda-kao-to-su-se-zavoleli-bez-stvarnog-razloga
jovan dučićzaljubljenisedanasočajnovolekaotosutramogudaočajnuomrznuoniomrznubezstvarnogpovodasuzavolelirazlogazaljubljeni sese danasdanas očajnoočajno volekao štošto sutrasutra mogumogu dada sese očajnuočajnu omrznuoni sese omrznuomrznu bezbez stvarnogstvarnog povodakao štošto susu sese zavolelizavoleli bezbez stvarnogstvarnog razlogazaljubljeni se danasse danas očajnodanas očajno volekao što sutrašto sutra mogusutra mogu damogu da seda se očajnuse očajnu omrznua oni seoni se omrznuse omrznu bezomrznu bez stvarnogbez stvarnog povodakao što sušto su sesu se zavolelise zavoleli bezzavoleli bez stvarnogbez stvarnog razloga

Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu očajno da se omrznu, a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga.Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Ti me danas voliš skoro isto onako kao što se pravi ljubavnici vole na rastanku, posljednji put.