Zaljubljenici vide na svetu samo sebe, a zaboravljaju da ih vidi svet.


zaljubljenici-vide-na-svetu-samo-sebe-a-zaboravljaju-da-ih-vidi-svet
platonzaljubljenicividenasvetusamosebezaboravljajudaihvidisvetzaljubljenici videvide nana svetusvetu samosamo sebezaboravljaju dada ihih vidividi svetzaljubljenici vide navide na svetuna svetu samosvetu samo sebea zaboravljaju dazaboravljaju da ihda ih vidiih vidi svetzaljubljenici vide na svetuvide na svetu samona svetu samo sebea zaboravljaju da ihzaboravljaju da ih vidida ih vidi svetzaljubljenici vide na svetu samovide na svetu samo sebea zaboravljaju da ih vidizaboravljaju da ih vidi svet

Zaljubljenici vide na svijetu samo sebe, a zaboravljaju da ih vidi svijet. -Platon
zaljubljenici-vide-na-svijetu-samo-sebe-a-zaboravljaju-da-ih-vidi-svijet
Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se… -Anton Čehov
ovek-samo-srcem-dobro-vidi-sutina-oima-nevidljiva-ono-to-bitno-ne-vidi-se
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi