Zaljubljenima i besposlenima dan je tako dug, a noć tako kratka.


zaljubljenima-i-besposlenima-dan-tako-dug-a-no-tako-kratka
nemačka poslovicazaljubljenimabesposlenimadantakodugnoćkratkazaljubljenima ii besposlenimabesposlenima dandan jeje takotako dugnoć takotako kratkazaljubljenima i besposlenimai besposlenima danbesposlenima dan jedan je takoje tako duga noć takonoć tako kratkazaljubljenima i besposlenima dani besposlenima dan jebesposlenima dan je takodan je tako duga noć tako kratkazaljubljenima i besposlenima dan jei besposlenima dan je takobesposlenima dan je tako dug

Kad se siromah ženi, i noć je kratka.Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna.Mnogo je misli, pesama, slavopojki, hramova podignuto u slavu znanja. Svaki bukvar počinje pesmicom: Znanje je snaga, znanje je moć, učite deco dan i noć. Međutim, učite deco dan i noć - pa ćete videti kako ćete proć.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.