Zaljubljenom davati savete isto je što i pokušavati kavez napuniti vetrom ili sito vodom!


zaljubljenom-davati-savete-isto-to-i-pokuavati-kavez-napuniti-vetrom-ili-sito-vodom
arapske poslovicezaljubljenomdavatisaveteistotopokuavatikaveznapunitivetromilisitovodomzaljubljenom davatidavati savetesavete istoisto jeje štošto ii pokušavatipokušavati kavezkavez napunitinapuniti vetromvetrom iliili sitosito vodomzaljubljenom davati savetedavati savete istosavete isto jeisto je štoje što išto i pokušavatii pokušavati kavezpokušavati kavez napunitikavez napuniti vetromnapuniti vetrom ilivetrom ili sitoili sito vodomzaljubljenom davati savete istodavati savete isto jesavete isto je štoisto je što ije što i pokušavatišto i pokušavati kavezi pokušavati kavez napunitipokušavati kavez napuniti vetromkavez napuniti vetrom ilinapuniti vetrom ili sitovetrom ili sito vodomzaljubljenom davati savete isto jedavati savete isto je štosavete isto je što iisto je što i pokušavatije što i pokušavati kavezšto i pokušavati kavez napunitii pokušavati kavez napuniti vetrompokušavati kavez napuniti vetrom ilikavez napuniti vetrom ili sitonapuniti vetrom ili sito vodom

Najlakše je davati savete drugima. -Tales
najlake-davati-savete-drugima
Zaljubljenom pružiti prijateljstvo je isto što i gladnom ponuditi vodu a žednom hleb.
zaljubljenom-pruiti-prijateljstvo-isto-to-i-gladnom-ponuditi-vodu-a-ednom-hleb
Mi ne možemo upravljati vetrom, kišom ili drugim vremenskim nepogodama. Ali možemo podesiti jedra tako da plovimo u željenom smeru. -Entoni Robins
mi-ne-moemo-upravljati-vetrom-kiom-ili-drugim-vremenskim-nepogodama-ali-moemo-podesiti-jedra-tako-da-plovimo-u-eljenom-smeru
Biti popularan na fejsu ili ask-u je isto što i biti bogat u monopolu… Impresivno ali beskorisno.
biti-popularan-na-fejsu-ili-asku-isto-to-i-biti-bogat-u-monopolu-impresivno-ali-beskorisno