Zalud je bure od najskupljeg drveta, ako se u njemu drži ukislo vino.


zalud-bure-od-najskupljeg-drveta-ako-se-u-njemu-dri-ukislo-vino
nikolaj velimirovićzaludbureodnajskupljegdrvetaakosenjemudržiukislovinozalud jeje burebure odod najskupljegnajskupljeg drvetaako sese uu njemunjemu držidrži ukisloukislo vinozalud je bureje bure odbure od najskupljegod najskupljeg drvetaako se use u njemuu njemu držinjemu drži ukislodrži ukislo vinozalud je bure odje bure od najskupljegbure od najskupljeg drvetaako se u njemuse u njemu držiu njemu drži ukislonjemu drži ukislo vinozalud je bure od najskupljegje bure od najskupljeg drvetaako se u njemu držise u njemu drži ukislou njemu drži ukislo vino

Muškarac može biti kratak i zdepast i proćelav, ali ako ima vatre u njemu, žene će ga voleti. -Mae Vest
mukarac-moe-biti-kratak-i-zdepast-i-proelav-ali-ako-ima-vatre-u-njemu-ene-e-ga-voleti
Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu. -Ivo Andric
ovek-moe-i-od-jedne-rei-da-ivi-samo-ako-u-njemu-ima-reenosti-da-se-bori-i-borbom-odrava-u-ivotu