Zalud te privijam uz sebe k'o uz krst, ti kao talas izmičeš.


zalud-te-privijam-uz-sebe-ko-uz-krst-ti-kao-talas-izmie
Đorđe balaševićzaludteprivijamuzsebek'okrsttikaotalasizmičezalud tete privijamprivijam uzuz sebesebe k'ok'o uzuz krstti kaokao talastalas izmičešzalud te privijamte privijam uzprivijam uz sebeuz sebe k'osebe k'o uzk'o uz krstti kao talaskao talas izmičešzalud te privijam uzte privijam uz sebeprivijam uz sebe k'ouz sebe k'o uzsebe k'o uz krstti kao talas izmičešzalud te privijam uz sebete privijam uz sebe k'oprivijam uz sebe k'o uzuz sebe k'o uz krst

Zalud glava kad ne nose noge.Zalud usta puna molitve ako je srce prazno.Zalud je bure od najskupljeg drveta, ako se u njemu drži ukislo vino.Da li znate da sam ja počeo kao stand up komičar? Ljudi mi ne veruju kada im to kažem. Ja sebe doživljavam upravo tako – kao komičara.Ne mislim o sebi kao o siromašnoj devojci iz geta koja je uspela. Vidim sebe kao nekoga ko je od malih nogu uzeo svoj život u ruke i uspeo.Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem.