Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.


zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
miroslav mika antićzamislitenesrećukadnekoneumedabudeonotozaistajestetomejestesvečanuspravannegovamstalnozavidiznabudevizamislite tutu nesrećunesreću kadkad nekoneko nene umeume dada budebude onoono štošto zaistazaista jestei dada uu tometome štošto jestejeste budebude ii svečansvečan ii uspravannego vamvam stalnostalno zavidizavidi štošto nene znazna dada budezamislite tu nesrećutu nesreću kadnesreću kad nekokad neko neneko ne umene ume daume da budeda bude onobude ono štoono što zaistašto zaista jestei da uda u tomeu tome štotome što jestešto jeste budejeste bude ibude i svečani svečan isvečan i uspravannego vam stalnovam stalno zavidistalno zavidi štozavidi što nešto ne znane zna dazna da bude

Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue
Čovek je jedino stvorenje koje odbijа dа bude ono što jeste. -Alber Kami
ovek-jedino-stvorenje-koje-odbij-d-bude-ono-to-jeste
Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna. -Monteskje
jedini-nain-da-ena-bude-verna-jeste-da-bude-zaljubljena-ili-runa
Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve. -Volter
tajna-da-se-bude-dosadan-jeste-u-tome-da-se-kae-sve
Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja. -Buda
raanje-patnja-bolest-patnja-starost-patnja-biti-vezan-za-ono-to-se-ne-voli-jeste-patnja-rastanak-od-onog-to-se-voli-jeste-patnja-ne-dobiti-ono-to