Zao glas i ptice nose.


zao-glas-i-ptice-nose
srpske poslovicezaoglaspticenosezao glasglas ii pticeptice nosezao glas iglas i pticei ptice nosezao glas i pticeglas i ptice nosezao glas i ptice nose

Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice.Nadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glasNadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas.Nadam se da ćeš živeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas.Inteligencija bez ambicije je poput ptice koja nema krila.Poslovica je kao cvrkut ptice; ne razumiješ ga, ali rado slušaš.