- Zar ne misliš da bi trebalo da budeš opreznija?- Zašto? - upitala je razdraženo. - On je samo zanimljiviji od drugih. Nimalo opasniji. I po čemu bi to bio? Je li on opasni vuk, a ja naivna Crvenkapa? Ili sam skupocjena čaša koju će ispustiti iz ruke. Ništa mi se ne može desiti što ja ne želim.


zar-ne-misli-da-bi-trebalo-da-bude-opreznija-zato-upitala-razdraeno-on-samo-zanimljiviji-od-drugih-nimalo-opasniji-i-po-emu-bi-to-bio-je-li-on
meša selimovićzarnemislidabitrebalobudeopreznijazatoupitalarazdraženoonsamozanimljivijioddrugihnimaloopasnijipočemutobiolionopasnivukjanaivnacrvenkapailisamskupocjenačaakojućeispustitiizrukenitamisemožedesititoželimzarzar nene mislišmisliš dada bibi trebalotrebalo dada budešupitalaupitala jeje razdraženoonon jeje samosamo zanimljivijizanimljiviji odod drugihnimalo opasnijii popo čemučemu bije lili onon opasniopasni vukja naivnanaivna crvenkapaili samsam skupocjenaskupocjena čašačaša kojukoju ćeće ispustitiispustiti iziz rukeništa mimi sese nene možemože desitidesiti štošto jaja nene želimzar nezar ne mislišne misliš damisliš da bida bi trebalobi trebalo datrebalo da budešupitala jeupitala je razdraženoon jeon je samoje samo zanimljivijisamo zanimljiviji odzanimljiviji od drugihi po čemupo čemu bibi to bioje li onli on opasnion opasni vuka ja naivnaja naivna crvenkapaili sam skupocjenasam skupocjena čašaskupocjena čaša kojučaša koju ćekoju će ispustitiće ispustiti izispustiti iz rukeništa mi semi se nese ne možene može desitimože desiti štodesiti što jašto ja neja ne želim

Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
Sva nesklonost na koju sam naišao, sve nevolje i prepreke su me samo ojačale. Možda to ne shvatiš kada ti se desi, ali udarac u zube je možda najbolja stvar na svetu koja ti se može desiti. -Volt Dizni
sva-nesklonost-na-koju-sam-naiao-sve-nevolje-i-prepreke-su-me-samo-ojaale-moda-to-ne-shvati-kada-ti-se-desi-ali-udarac-u-zube-moda-najbolja-stvar-na
Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo. -Rabindranat Tagor
nijedan-narod-ne-moe-se-spasiti-sam-odvajajui-se-od-drugih-ili-se-spaavajmo-zajedno-ili-zajedno-propadnimo
Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim. -Nik Vujičić
moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim
Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo. -Stendal
najvea-srea-koju-nam-moe-dati-ljubav-prvi-stisak-ruke-ene-koju-volimo