Zar je nužna sveća da se vidi zora.


zar-nuna-svea-da-se-vidi-zora
lav tolstojzarnužnasvećadasevidizorazar jeje nužnanužna svećasveća dada sese vidividi zorazar je nužnaje nužna svećanužna sveća dasveća da seda se vidise vidi zorazar je nužna svećaje nužna sveća danužna sveća da sesveća da se vidida se vidi zorazar je nužna sveća daje nužna sveća da senužna sveća da se vidisveća da se vidi zora

Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se… -Anton Čehov
ovek-samo-srcem-dobro-vidi-sutina-oima-nevidljiva-ono-to-bitno-ne-vidi-se
Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta! -Nikolaj Velimirović
ponekad-se-oveku-uini-da-put-bezboki-prav-jer-vidi-bazbonika-gde-se-bogati-i-uspeva-o-kad-bi-mu-se-dalo-da-vidi-kraj-toga-puta