Zar te nije stid o drugom krivo svjedočiti, a neznati njegovu prošlost.


zar-te-nije-stid-o-drugom-krivo-svjedoiti-a-neznati-njegovu-prolost
poslovice korisnikazartenijestiddrugomkrivosvjedočitineznatinjegovuprolostzar tete nijenije stidstid oo drugomdrugom krivokrivo svjedočitineznati njegovunjegovu prošlostzar te nijete nije stidnije stid ostid o drugomo drugom krivodrugom krivo svjedočitia neznati njegovuneznati njegovu prošlostzar te nije stidte nije stid onije stid o drugomstid o drugom krivoo drugom krivo svjedočitia neznati njegovu prošlostzar te nije stid ote nije stid o drugomnije stid o drugom krivostid o drugom krivo svjedočiti

Što je trebalo da bude pravo stajalo je iskrivljeno, a nije bilo ni krivo kako treba. -Matija Bećković
to-trebalo-da-bude-pravo-stajalo-iskrivljeno-a-nije-bilo-krivo-kako-treba
Neka prošlost bude prošlost. -Homer
neka-prolost-bude-prolost