Zarade kubanskih državnih kompanija se koriste ekskluzivno za dobrobit naroda kome i pripadaju.


zarade-kubanskih-dravnih-kompanija-se-koriste-ekskluzivno-za-dobrobit-naroda-kome-i-pripadaju
fidel kastrozaradekubanskihdržavnihkompanijasekoristeekskluzivnozadobrobitnarodakomepripadajuzarade kubanskihkubanskih državnihdržavnih kompanijakompanija sese koristekoriste ekskluzivnoekskluzivno zaza dobrobitdobrobit narodanaroda komekome ii pripadajuzarade kubanskih državnihkubanskih državnih kompanijadržavnih kompanija sekompanija se koristese koriste ekskluzivnokoriste ekskluzivno zaekskluzivno za dobrobitza dobrobit narodadobrobit naroda komenaroda kome ikome i pripadajuzarade kubanskih državnih kompanijakubanskih državnih kompanija sedržavnih kompanija se koristekompanija se koriste ekskluzivnose koriste ekskluzivno zakoriste ekskluzivno za dobrobitekskluzivno za dobrobit narodaza dobrobit naroda komedobrobit naroda kome inaroda kome i pripadajuzarade kubanskih državnih kompanija sekubanskih državnih kompanija se koristedržavnih kompanija se koriste ekskluzivnokompanija se koriste ekskluzivno zase koriste ekskluzivno za dobrobitkoriste ekskluzivno za dobrobit narodaekskluzivno za dobrobit naroda komeza dobrobit naroda kome idobrobit naroda kome i pripadaju

Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima. -Abraham Linkoln
izbori-su-stvar-naroda-odluka-u-rukama-naroda-ako-narod-okrene-a-toj-vatri-i-spri-zadnjicu-onda-e-taj-isti-narod-morati-da-sjedi-na-plikovima
Važno je poštovati religijska uverenja; bez obzira na to verujete li u njih ili ne, poštujte ih. Ako ih ne poštujete, nikad nećete živeti u miru s ljudima koji pripadaju drugom religijskom poretku. -Nelson Mendela
vano-potovati-religijska-uverenja-bez-obzira-na-to-verujete-li-u-njih-ili-ne-potujte-ih-ako-ih-ne-potujete-nikad-neete-iveti-u-miru-s-ljudima-koji
Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba. -Latinske poslovice
niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba