Zasto joj nisi dozvolio da te voli´tEk bi tada osjetio pravu ljubav..Mislio si dijete JE,ali ´NISI ZNAO daa Dijete zna najbolje voljeti..


zasto-joj-nisi-dozvolio-da-te-volitek-bi-tada-osjetio-pravu-ljubavmislio-dijete-jeali-nisi-znao-daa-dijete-zna-najbolje-voljeti
zastojojnisidozvoliodatevoli´tekbitadaosjetiopravuljubavmisliodijetejeali´nisiznaodaadijeteznanajboljevoljetizasto jojjoj nisinisi dozvoliodozvolio dada tete voli´tekvoli´tek bibi tadatada osjetioosjetio pravusi dijete´nisi znaoznao daadaa dijetedijete znazna najboljenajbolje voljetizasto joj nisijoj nisi dozvolionisi dozvolio dadozvolio da teda te voli´tekte voli´tek bivoli´tek bi tadabi tada osjetiotada osjetio pravu´nisi znao daaznao daa dijetedaa dijete znadijete zna najboljezna najbolje voljetizasto joj nisi dozvoliojoj nisi dozvolio danisi dozvolio da tedozvolio da te voli´tekda te voli´tek bite voli´tek bi tadavoli´tek bi tada osjetiobi tada osjetio pravu´nisi znao daa dijeteznao daa dijete znadaa dijete zna najboljedijete zna najbolje voljetizasto joj nisi dozvolio dajoj nisi dozvolio da tenisi dozvolio da te voli´tekdozvolio da te voli´tek bida te voli´tek bi tadate voli´tek bi tada osjetiovoli´tek bi tada osjetio pravu´nisi znao daa dijete znaznao daa dijete zna najboljedaa dijete zna najbolje voljeti

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Zasto je cura zatrudnjela? Zasto je kruh zagorio? Zasto boli zub? Odgovor: nije na vrijeme izvadjen!Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.Nikad nisi tako nježan kao kad ti je teško. Ličiš na dijete koje se skriva.