Zašto si baš mene morao da odabereš za uvježbavanje uloge zaljubljenog čovjeka.


zato-ba-mene-morao-da-odabere-za-uvjebavanje-uloge-zaljubljenog-ovjeka
milica jakovljević mir-jamzatobamenemoraodaodaberezauvježbavanjeulogezaljubljenogčovjekazašto sisi bašbaš menemene moraomorao dada odaberešodabereš zaza uvježbavanjeuvježbavanje ulogeuloge zaljubljenogzaljubljenog čovjekazašto si bašsi baš menebaš mene moraomene morao damorao da odaberešda odabereš zaodabereš za uvježbavanjeza uvježbavanje ulogeuvježbavanje uloge zaljubljenoguloge zaljubljenog čovjekazašto si baš menesi baš mene moraobaš mene morao damene morao da odaberešmorao da odabereš zada odabereš za uvježbavanjeodabereš za uvježbavanje ulogeza uvježbavanje uloge zaljubljenoguvježbavanje uloge zaljubljenog čovjekazašto si baš mene moraosi baš mene morao dabaš mene morao da odaberešmene morao da odabereš zamorao da odabereš za uvježbavanjeda odabereš za uvježbavanje ulogeodabereš za uvježbavanje uloge zaljubljenogza uvježbavanje uloge zaljubljenog čovjeka

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Počeo sam revoluciju sa 82 čovjeka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uvjerenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate vjeru i plan djelovanja. -Fidel Kastro
poeo-sam-revoluciju-82-ovjeka-kada-bih-to-morao-opet-uraditi-poeo-bih-1015-ljudi-i-potpunim-uvjerenjem-nije-bitno-kako-ste-mali-ukoliko-imate
Nemoj me pitati:
nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota
Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško? -Herman Hese
ta-ja-nisam-hteo-nista-drugo-nego-da-pokuam-da-proivim-ono-to-samo-od-sebe-htelo-da-izbija-iz-menezato-to-bilo-tako-mnogo-teko
Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem. -Čarls Bukovski
moje-pesme-mozda-nisu-bile-intelektualne-ali-su-neke-od-njih-bile-ozbiljne-i-lude-zaista-bilo-prvi-put-bar-za-mene-da-ih-gomila-shvati-to-me