Zašto da se menjaš? Svako ima svoj stil. Kada ga pronađeš, zadrži ga…


zato-da-se-menja-svako-ima-svoj-stil-kada-ga-pronae-zadri-ga
odri hepbnerzatodasemenjasvakoimasvojstilkadagapronađezadržiga…zašto dada sese menjašsvako imaima svojsvoj stilkada gaga pronađešzadrži ga…zašto da seda se menjašsvako ima svojima svoj stilkada ga pronađešzašto da se menjašsvako ima svoj stil

Zašto se menjati? Svako ima svoj stil. Ako ste ga našli, trebalo bi da se držite istog. -Odri Hepbern
zato-se-menjati-svako-ima-svoj-stil-ako-ste-ga-nali-trebalo-bi-da-se-drite-istog
Konačno, ne dive se svi istim stvarima i ne vole ih. (Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus). -Latinske poslovice
konano-ne-dive-se-svi-istim-stvarima-i-ne-vole-ih-svako-ima-svoje-miljenje-i-svoj-ukus
Kada u životu pronađeš nešto bitno, to ne znači da se trebaš odreći svega ostalog. -Paulo Koeljo
kada-u-ivotu-pronae-neto-bitno-to-ne-znai-da-se-treba-odrei-svega-ostalog
Napravi svoj vlastiti vizuelni stil. Budi jedinstven za sebe samog, ali i prepoznatljiv među ostalima. -Orson Vels
napravi-svoj-vlastiti-vizuelni-stil-budi-jedinstven-za-sebe-samog-ali-i-prepoznatljiv-meu-ostalima