Zašto žene ne komentarišu utakmice? -Ne mogu fudbaleri toliko brzo trčati koliko žene mogu brzo pričati !


zato-ene-ne-komentariu-utakmice-ne-mogu-fudbaleri-toliko-brzo-trati-koliko-ene-mogu-brzo-priati
zatoženenekomentariuutakmicenemogufudbaleritolikobrzotrčatikolikopričatizašto ženežene nene komentarišukomentarišu utakmicene mogumogu fudbalerifudbaleri tolikotoliko brzobrzo trčatitrčati kolikokoliko ženežene mogumogu brzobrzo pričatipričatizašto žene nežene ne komentarišune komentarišu utakmicene mogu fudbalerimogu fudbaleri tolikofudbaleri toliko brzotoliko brzo trčatibrzo trčati kolikotrčati koliko ženekoliko žene mogužene mogu brzomogu brzo pričatibrzo pričatizašto žene ne komentarišužene ne komentarišu utakmicene mogu fudbaleri tolikomogu fudbaleri toliko brzofudbaleri toliko brzo trčatitoliko brzo trčati kolikobrzo trčati koliko ženetrčati koliko žene mogukoliko žene mogu brzožene mogu brzo pričatimogu brzo pričatizašto žene ne komentarišu utakmicene mogu fudbaleri toliko brzomogu fudbaleri toliko brzo trčatifudbaleri toliko brzo trčati kolikotoliko brzo trčati koliko ženebrzo trčati koliko žene mogutrčati koliko žene mogu brzokoliko žene mogu brzo pričatižene mogu brzo pričati

Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine. -Stendal
ne-znam-no-da-li-se-u-ivotu-mogu-voljeti-dvije-ene-ali-sam-siguran-da-se-ne-mogu-voljeti-dvije-domovine
Mladost je u stanju da se brzo razočara, zato što se brzo ponada. -Aristotel
mladost-u-stanju-da-se-brzo-razoara-zato-to-se-brzo-ponada
Čovekovu prirodu mogu izmeniti samo novac i žene. -Irska poslovica
ovekovu-prirodu-mogu-izmeniti-samo-novac-i-ene
Ni ljubav, ni prijateljstvo, ni poštovanje ne mogu toliko da zbliže ljude koliko zajednička mržnja. -Anton Čehov
ni-ljubav-prijateljstvo-potovanje-ne-mogu-toliko-da-zblie-ljude-koliko-zajednika-mrnja