Zašto je od svih stvorova samo čoveku dano da može da zamrzi svoj život?


zato-od-svih-stvorova-samo-oveku-dano-da-moe-da-zamrzi-svoj-ivot
ivo andriczatoodsvihstvorovasamočovekudanodamožezamrzisvojživotzašto jeje odod svihsvih stvorovastvorova samosamo čovekučoveku danodano dada možemože dada zamrzizamrzi svojsvoj životzašto je odje od svihod svih stvorovasvih stvorova samostvorova samo čovekusamo čoveku danočoveku dano dadano da možeda može damože da zamrzida zamrzi svojzamrzi svoj životzašto je od svihje od svih stvorovaod svih stvorova samosvih stvorova samo čovekustvorova samo čoveku danosamo čoveku dano dačoveku dano da možedano da može dada može da zamrzimože da zamrzi svojda zamrzi svoj životzašto je od svih stvorovaje od svih stvorova samood svih stvorova samo čovekusvih stvorova samo čoveku danostvorova samo čoveku dano dasamo čoveku dano da možečoveku dano da može dadano da može da zamrzida može da zamrzi svojmože da zamrzi svoj život

Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom
Zašto uopšte razmišljamo o dobitku i posedovanju, kada je jedina stvar koja je čoveku potrebna je to da postoji i da umre potpuno ispunjen. -Antoan de Sent Egziperi
zato-uopte-razmiljamo-o-dobitku-i-posedovanju-kada-jedina-stvar-koja-oveku-potrebna-to-da-postoji-i-da-umre-potpuno-ispunjen
Zašto da se menjaš? Svako ima svoj stil. Kada ga pronađeš, zadrži ga… -Odri Hepbner
zato-da-se-menja-svako-ima-svoj-stil-kada-ga-pronae-zadri-ga
Zašto se menjati? Svako ima svoj stil. Ako ste ga našli, trebalo bi da se držite istog. -Odri Hepbern
zato-se-menjati-svako-ima-svoj-stil-ako-ste-ga-nali-trebalo-bi-da-se-drite-istog
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti