Zašto je ponedjeljak tako daleko od petka, a petak tako prokleto blizu ponedeljka?


zato-ponedjeljak-tako-daleko-od-petka-a-petak-tako-prokleto-blizu-ponedeljka
zatoponedjeljaktakodalekoodpetkapetakprokletoblizuponedeljkazašto jeje ponedjeljakponedjeljak takotako dalekodaleko odod petkapetak takotako prokletoprokleto blizublizu ponedeljkazašto je ponedjeljakje ponedjeljak takoponedjeljak tako dalekotako daleko oddaleko od petkaa petak takopetak tako prokletotako prokleto blizuprokleto blizu ponedeljkazašto je ponedjeljak takoje ponedjeljak tako dalekoponedjeljak tako daleko odtako daleko od petkaa petak tako prokletopetak tako prokleto blizutako prokleto blizu ponedeljkazašto je ponedjeljak tako dalekoje ponedjeljak tako daleko odponedjeljak tako daleko od petkaa petak tako prokleto blizupetak tako prokleto blizu ponedeljka

Čekati na nedočekano, nadati se u beznađu, grliti se bez zagrljaja, ljubiti se bez poljubaca, prožimati se u mislima. I spoznaja da smo tu negde. Tako blizu, a tako daleko.Jebi Zvezdo sve u nizu,titula je tako blizu!♥Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Nikada ne pružaj ruku tako daleko da je ne možeš povući.Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe.Dok su ti roditelji živi nemoj da se odseliš negde tako daleko od njih.