Zašto je ponedjeljak tako daleko od petka, a petak tako prokleto blizu ponedeljka?


zato-ponedjeljak-tako-daleko-od-petka-a-petak-tako-prokleto-blizu-ponedeljka
zatoponedjeljaktakodalekoodpetkapetakprokletoblizuponedeljkazašto jeje ponedjeljakponedjeljak takotako dalekodaleko odod petkapetak takotako prokletoprokleto blizublizu ponedeljkazašto je ponedjeljakje ponedjeljak takoponedjeljak tako dalekotako daleko oddaleko od petkaa petak takopetak tako prokletotako prokleto blizuprokleto blizu ponedeljkazašto je ponedjeljak takoje ponedjeljak tako dalekoponedjeljak tako daleko odtako daleko od petkaa petak tako prokletopetak tako prokleto blizutako prokleto blizu ponedeljkazašto je ponedjeljak tako dalekoje ponedjeljak tako daleko odponedjeljak tako daleko od petkaa petak tako prokleto blizupetak tako prokleto blizu ponedeljka

Čekati na nedočekano, nadati se u beznađu, grliti se bez zagrljaja, ljubiti se bez poljubaca, prožimati se u mislima. I spoznaja da smo tu negde. Tako blizu, a tako daleko. -Đorđe Balašević
ekati-na-nedoekano-nadati-se-u-beznau-grliti-se-bez-zagrljaja-ljubiti-se-bez-poljubaca-proimati-se-u-mislima-i-spoznaja-da-smo-negde-tako-blizu-a
Jebi Zvezdo sve u nizu,titula je tako blizu!♥
jebi-zvezdo-sve-u-nizutitula-tako-blizu
Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe. -Artur Šopenhauer
zato-su-obi-ljudi-tako-drutveni-i-prilagodljivi-zato-to-lake-podnose-druge-nego-sami-sebe
Dok su ti roditelji živi nemoj da se odseliš negde tako daleko od njih. -Japanska poslovica
dok-su-ti-roditelji-ivi-nemoj-da-se-odseli-negde-tako-daleko-od-njih