Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati.


zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
paulo koeljozatosammogladagavolimsvomsvojomenergijomtenoćiimamonotonikadaranijenisamimalatonajverovatnijevienećuimatizato samsam moglamogla dada gaga volimvolim svomsvom svojomsvojom energijomda tete noćinoći imamimam onoono štošto nikadanikada ranijeranije nisamnisam imalaimala ii štonajverovatnijenikadanikada viševiše nećuneću imatizato sam moglasam mogla damogla da gada ga volimga volim svomvolim svom svojomsvom svojom energijomda te noćite noći imamnoći imam onoimam ono štoono što nikadašto nikada ranijenikada ranije nisamranije nisam imalanisam imala iimala i štonikada višenikada više nećuviše neću imatizato sam mogla dasam mogla da gamogla da ga volimda ga volim svomga volim svom svojomvolim svom svojom energijomda te noći imamte noći imam ononoći imam ono štoimam ono što nikadaono što nikada raniješto nikada ranije nisamnikada ranije nisam imalaranije nisam imala inisam imala i štonikada više nećunikada više neću imatizato sam mogla da gasam mogla da ga volimmogla da ga volim svomda ga volim svom svojomga volim svom svojom energijomda te noći imam onote noći imam ono štonoći imam ono što nikadaimam ono što nikada ranijeono što nikada ranije nisamšto nikada ranije nisam imalanikada ranije nisam imala iranije nisam imala i štonikada više neću imati

Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno
Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...
ja-ne-znam-nikada-nisam-znala-i-vjerujem-nikada-neu-znati-ga-to-ini-tako-posebnim-ali-oduvijek-bilo-i-bie-na-jednu-stranu-on-na-drugu-svi
Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo. -Antoine de Rivarol
historiar-i-romanopisac-meusobno-razmjenjuju-istine-izmiljotine-i-i-jedan-da-bi-oivio-ono-to-vie-ne-postoji-a-drugi-da-bi-uinio-uvjerljivim-ono-to