Zašto se ne usredsredite na sadašnjost, umesto da se nadate boljoj budućnosti?


zato-se-ne-usredsredite-na-sadanjost-umesto-da-se-nadate-boljoj-budunosti
antonio de melozatoseneusredsreditenasadanjostumestodanadateboljojbudućnostizašto sese nene usredsrediteusredsredite nana sadašnjostumesto dada sese nadatenadate boljojboljoj budućnostizašto se nese ne usredsreditene usredsredite nausredsredite na sadašnjostumesto da seda se nadatese nadate boljojnadate boljoj budućnostizašto se ne usredsreditese ne usredsredite nane usredsredite na sadašnjostumesto da se nadateda se nadate boljojse nadate boljoj budućnostizašto se ne usredsredite nase ne usredsredite na sadašnjostumesto da se nadate boljojda se nadate boljoj budućnosti

Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Iščekivanje je najveća prepreka življenju. Iščekivanjem budućnosti uništavamo sadašnjost.Izaberi dan i uživaj u njemu. Dan kako prolazi… Ljude koje srećeš… Prošlost me je naučila da cenim sadašnjost, i neću da je pokvarim brigama o budućnosti.Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost.Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi.Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi…