Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe.


zato-su-obi-ljudi-tako-drutveni-i-prilagodljivi-zato-to-lake-podnose-druge-nego-sami-sebe
artur Šopenhauerzatosuobičniljuditakodrutveniprilagodljivizatotolakepodnosedrugenegosamisebezašto susu običniobični ljudiljudi takotako društvenidruštveni ii prilagodljivizato štošto lakšelakše podnosepodnose drugedruge negonego samisami sebezašto su običnisu obični ljudiobični ljudi takoljudi tako društvenitako društveni idruštveni i prilagodljivizato što lakšešto lakše podnoselakše podnose drugepodnose druge negodruge nego saminego sami sebezašto su obični ljudisu obični ljudi takoobični ljudi tako društveniljudi tako društveni itako društveni i prilagodljivizato što lakše podnosešto lakše podnose drugelakše podnose druge negopodnose druge nego samidruge nego sami sebezašto su obični ljudi takosu obični ljudi tako društveniobični ljudi tako društveni iljudi tako društveni i prilagodljivizato što lakše podnose drugešto lakše podnose druge negolakše podnose druge nego samipodnose druge nego sami sebe

Većina uspešnih ljudi je nesretna. Zato su i uspešni- oni moraju da stvaraju veru u sebe kroz sebe tako što ostvaruju nešto što će svet primeti.Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško?Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila.Zašto Superman leti? Zato što Chuck Norris hoda.Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili.