Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe.


zato-su-obi-ljudi-tako-drutveni-i-prilagodljivi-zato-to-lake-podnose-druge-nego-sami-sebe
artur Šopenhauerzatosuobičniljuditakodrutveniprilagodljivizatotolakepodnosedrugenegosamisebezašto susu običniobični ljudiljudi takotako društvenidruštveni ii prilagodljivizato štošto lakšelakše podnosepodnose drugedruge negonego samisami sebezašto su običnisu obični ljudiobični ljudi takoljudi tako društvenitako društveni idruštveni i prilagodljivizato što lakšešto lakše podnoselakše podnose drugepodnose druge negodruge nego saminego sami sebezašto su obični ljudisu obični ljudi takoobični ljudi tako društveniljudi tako društveni itako društveni i prilagodljivizato što lakše podnosešto lakše podnose drugelakše podnose druge negopodnose druge nego samidruge nego sami sebezašto su obični ljudi takosu obični ljudi tako društveniobični ljudi tako društveni iljudi tako društveni i prilagodljivizato što lakše podnose drugešto lakše podnose druge negolakše podnose druge nego samipodnose druge nego sami sebe

Većina uspešnih ljudi je nesretna. Zato su i uspešni- oni moraju da stvaraju veru u sebe kroz sebe tako što ostvaruju nešto što će svet primeti. -Agata Kristi
veina-uspenih-ljudi-nesretna-zato-su-i-uspe-oni-moraju-da-stvaraju-veru-u-sebe-kroz-sebe-tako-to-ostvaruju-neto-to-e-svet-primeti
Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško? -Herman Hese
ta-ja-nisam-hteo-nista-drugo-nego-da-pokuam-da-proivim-ono-to-samo-od-sebe-htelo-da-izbija-iz-menezato-to-bilo-tako-mnogo-teko
Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila. -Agata Kristi
ena-zaboravlja-lake-nego-mukarac-ali-se-ona-i-lake-sea-onog-to-zaboravila
Zašto Superman leti? Zato što Chuck Norris hoda.
zato-superman-leti-zato-to-chuck-norris-hoda
Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili. -Sokrat
iskoristite-svoje-vreme-tako-to-ete-sami-sebe-unaprediti-itajui-e-pisanje-tada-ete-lakoom-razumeti-ono-za-su-se-drugi-veoma-pomuili