Zato što si bez tudih mana, ne misli da si bez mana.


zato-to-bez-tudih-mana-ne-misli-da-bez-mana
hrvatske poslovicezatotobeztudihmananemislidamanazato štošto sisi bezbez tudihtudih manane mislimisli dada sisi bezbez manazato što sišto si bezsi bez tudihbez tudih manane misli damisli da sida si bezsi bez manazato što si bezšto si bez tudihsi bez tudih manane misli da simisli da si bezda si bez manazato što si bez tudihšto si bez tudih manane misli da si bezmisli da si bez mana

Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke
Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog. -Meša Selimović
hodaemo-bez-razloga-radovaemo-se-bez-razloga-smijaemo-se-bez-razloga-s-jednim-jedinim-razlogom-to-smo-ivi-i-to-se-volimo-a-kud-e-vei-razlog
Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. -Ivo Andrić 
ono-to-najlepe-na-iskrenoj-i-dubokoj-ljubavi-na-kojoj-sve-lepo-to-da-u-odnosu-prema-onome-koga-volimo-nijedna-naa-mana-ne-dolazi-do-izraza