Zato što si me ti volela ja sam voleo sebe.


zato-to-me-ti-volela-ja-sam-voleo-sebe
matija bećkovićzatotometivolelajasamvoleosebezato štošto sisi meme titi volelavolela jaja samsam voleovoleo sebezato što sišto si mesi me time ti volelati volela javolela ja samja sam voleosam voleo sebezato što si mešto si me tisi me ti volelame ti volela jati volela ja samvolela ja sam voleoja sam voleo sebezato što si me tišto si me ti volelasi me ti volela jame ti volela ja samti volela ja sam voleovolela ja sam voleo sebe

volela sam volela,volela sam ga,cekal sam cekala ljubav da mi daa….ali nema nista od toga….Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas.Zaista nisam imao uzbudljiv život. Postoje mnoge stvari koje bih voleo da sam ih učinio, umesto što sam samo sedeo i žalio se na to da imam dosadan život. Zato dosta volim da izmišljam. Uvek ću pre pričati priče o nekome drugom.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Većina uspešnih ljudi je nesretna. Zato su i uspešni- oni moraju da stvaraju veru u sebe kroz sebe tako što ostvaruju nešto što će svet primeti.I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.