Zato što me voliš ja volim sve ostalo, i nikome ne želim zlo.


zato-to-me-voli-ja-volim-sve-ostalo-i-nikome-ne-elim-zlo
matija bećkovićzatotomevolijavolimsveostalonikomeneželimzlozato štošto meme volišvoliš jaja volimvolim svesve ostaloi nikomenikome nene želimželim zlozato što mešto me volišme voliš javoliš ja volimja volim svevolim sve ostaloi nikome nenikome ne želimne želim zlozato što me voliššto me voliš jame voliš ja volimvoliš ja volim sveja volim sve ostaloi nikome ne želimnikome ne želim zlozato što me voliš jašto me voliš ja volimme voliš ja volim svevoliš ja volim sve ostaloi nikome ne želim zlo

Pošten sam koliko mogu, nikome ne želim suviše zla, htio bih da ljude više volim nego sto ih žalim, molim se svojoj sreći da mimo mene prođe ono što me se ne tiče... -Meša Selimović
poten-sam-koliko-mogu-nikome-ne-elim-suvie-zla-htio-bih-da-ljude-vie-volim-nego-sto-ih-alim-molim-se-svojoj-srei-da-mimo-mene-proe-ono-to-me-se-ne-tie
Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati