Zašto što ne pušim, odlučio sam da nosim brkove, što je bolje po zdravlje.


zato-to-ne-puim-odluio-sam-da-nosim-brkove-to-bolje-po-zdravlje
salvador dalizatotonepuimodlučiosamdanosimbrkoveboljepozdravljezašto štošto nene pušimodlučio samsam dada nosimnosim brkovešto jeje boljebolje popo zdravljezašto što nešto ne pušimodlučio sam dasam da nosimda nosim brkovešto je boljeje bolje pobolje po zdravljezašto što ne pušimodlučio sam da nosimsam da nosim brkovešto je bolje poje bolje po zdravljeodlučio sam da nosim brkovešto je bolje po zdravlje

Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti. -Ivan Turgenjev
ivot-kakav-bio-da-bio-bolji-od-te-kao-to-zdravlje-bolje-od-bolesti
Na što god se odlučio, morat ću učiniti ja, sam. Bilo da oprostim, bilo da namirim. -Meša Selimović
na-to-god-se-odluio-morat-u-uiniti-ja-sam-bilo-da-oprostim-bilo-da-namirim
Ali ako govorimo o napretku u životu, moramo da razumijemo da je ono što je
ali-ako-govorimo-o-napretku-u-ivotu-moramo-da-razumijemo-da-ono-to-dobro-razliito-od-onoga-to-bolje
Muzika i biljka idu zajedno. Već dugo vremena pušim biljku. Još od 1960-ih, kada sam počeo da pevam. -Bob Marli
muzika-i-biljka-idu-zajedno-ve-dugo-vremena-puim-biljku-jo-od-1960ih-kada-sam-poeo-da-pevam
Zašto Superman leti? Zato što Chuck Norris hoda.
zato-superman-leti-zato-to-chuck-norris-hoda