Zato što se početak i kraj književnosti susreću u mitu.


zato-to-se-poetak-i-kraj-knjievnosti-susreu-u-mitu
jorge luis borgeszatotosepočetakkrajknjiževnostisusrećumituzato štošto sese početakpočetak ii krajkraj književnostiknjiževnosti susrećususreću uu mituzato što sešto se početakse početak ipočetak i kraji kraj književnostikraj književnosti susrećuknjiževnosti susreću ususreću u mituzato što se početakšto se početak ise početak i krajpočetak i kraj književnostii kraj književnosti susrećukraj književnosti susreću uknjiževnosti susreću u mituzato što se početak išto se početak i krajse početak i kraj književnostipočetak i kraj književnosti susrećui kraj književnosti susreću ukraj književnosti susreću u mitu

Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.U obimu kruga početak i kraj su isto.Prošlost ne postoji, mi smo početak i kraj.Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj.Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj.Veličina je bezgranična, vreme je beskrajno, stanja su prolazna, početak i kraj se ne mogu ustanoviti.