Zašto trebamo slušati svoje srce? Jer tamo, gde je ono, nalazi se i naše blago.


zato-trebamo-sluati-svoje-srce-jer-tamo-gde-ono-nalazi-se-i-nae-blago
paulo koeljozatotrebamosluatisvojesrcejertamogdeononalazisenaeblagozašto trebamotrebamo slušatislušati svojesvoje srcejer tamogde jeje ononalazi sese ii našenaše blagozašto trebamo slušatitrebamo slušati svojeslušati svoje srcegde je ononalazi se ise i našei naše blagozašto trebamo slušati svojetrebamo slušati svoje srcenalazi se i našese i naše blagozašto trebamo slušati svoje srcenalazi se i naše blago

Zašto trebamo slušati svoje srce? - Jer tamo, gdje je ono, nalazi se i naše blago. -Paulo Koeljo
zato-trebamo-sluati-svoje-srce-jer-tamo-gdje-ono-nalazi-se-i-nae-blago
Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim. -Nik Vujičić
moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim