Zavist je slijepa i ništa drugo ne zna nego kuditi vrline.


zavist-slijepa-i-drugo-ne-zna-nego-kuditi-vrline
livijezavistslijepanitadrugoneznanegokuditivrlinezavist jeje slijepaslijepa ii ništaništa drugodrugo nene znazna negonego kuditikuditi vrlinezavist je slijepaje slijepa islijepa i ništai ništa drugoništa drugo nedrugo ne znane zna negozna nego kuditinego kuditi vrlinezavist je slijepa ije slijepa i ništaslijepa i ništa drugoi ništa drugo neništa drugo ne znadrugo ne zna negone zna nego kuditizna nego kuditi vrlinezavist je slijepa i ništaje slijepa i ništa drugoslijepa i ništa drugo nei ništa drugo ne znaništa drugo ne zna negodrugo ne zna nego kuditine zna nego kuditi vrline