Zavolela sam te kad sam najmanje verovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše verovala u ljubav. Ironično.


zavolela-sam-te-kad-sam-najmanje-verovala-u-ljubav-a-izgubila-onda-kada-sam-najvie-verovala-u-ljubav-ironino
milica jakovljević mir-jamzavolelasamtekadnajmanjeverovalaljubavizgubilaondakadanajvieljubavironičnozavolela samsam tete kadkad samsam najmanjenajmanje verovalaverovala uu ljubavizgubila ondaonda kadakada samsam najvišenajviše verovalaverovala uu ljubavzavolela sam tesam te kadte kad samkad sam najmanjesam najmanje verovalanajmanje verovala uverovala u ljubava izgubila ondaizgubila onda kadaonda kada samkada sam najvišesam najviše verovalanajviše verovala uverovala u ljubavzavolela sam te kadsam te kad samte kad sam najmanjekad sam najmanje verovalasam najmanje verovala unajmanje verovala u ljubava izgubila onda kadaizgubila onda kada samonda kada sam najvišekada sam najviše verovalasam najviše verovala unajviše verovala u ljubavzavolela sam te kad samsam te kad sam najmanjete kad sam najmanje verovalakad sam najmanje verovala usam najmanje verovala u ljubava izgubila onda kada samizgubila onda kada sam najvišeonda kada sam najviše verovalakada sam najviše verovala usam najviše verovala u ljubav

Zavoljela sam te kad sam najmanje vjerovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše vjerovala u ljubav. Ironično. -Milica Jakovljević MIR-JAM
zavoljela-sam-te-kad-sam-najmanje-vjerovala-u-ljubav-a-izgubila-onda-kada-sam-najvie-vjerovala-u-ljubav-ironino
Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.
zanima-me-u-koju-kategoriju-ena-stavlja-mene-ipak-ti-ja-nisam-bilo-ko-ja-sam-najdue-ekala-i-verovala-tebi-i-onda-kada-se-sam-izdavao
Iznova je verovala u ljubav, ubeđena u svoja osećanja, ali toliko se puta već razočarala da ni u šta više nije mogla biti sigurna. -Paulo Koeljo
iznova-verovala-u-ljubav-ubeena-u-svoja-oseanja-ali-toliko-se-puta-ve-razoarala-da-u-vie-nije-mogla-biti-sigurna
Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo. -Matija Bećković
nisi-imala-takve-oi-onda-kad-sam-te-sreo-one-su-iskrsle-na-tvom-licu-tek-kada-sam-te-zavoleo
Secam se kad smo tek poceli. Onaj prvi zagrljaj, prvi poljubac. Zavolela sam te jako, i vise nego sto sam mislila da neko moze voleti. Svaki dan sa tobom je ...
secam-se-kad-smo-tek-poceli-onaj-prvi-zagrljaj-prvi-poljubac-zavolela-sam-te-jako-i-vise-nego-sto-sam-mislila-da-neko-moze-voleti-svaki-dan-tobom