Zavoljela sam te kad sam najmanje vjerovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše vjerovala u ljubav. Ironično.


zavoljela-sam-te-kad-sam-najmanje-vjerovala-u-ljubav-a-izgubila-onda-kada-sam-najvie-vjerovala-u-ljubav-ironino
milica jakovljević mir-jamzavoljelasamtekadnajmanjevjerovalaljubavizgubilaondakadanajvieljubavironičnozavoljela samsam tete kadkad samsam najmanjenajmanje vjerovalavjerovala uu ljubavizgubila ondaonda kadakada samsam najvišenajviše vjerovalavjerovala uu ljubavzavoljela sam tesam te kadte kad samkad sam najmanjesam najmanje vjerovalanajmanje vjerovala uvjerovala u ljubava izgubila ondaizgubila onda kadaonda kada samkada sam najvišesam najviše vjerovalanajviše vjerovala uvjerovala u ljubavzavoljela sam te kadsam te kad samte kad sam najmanjekad sam najmanje vjerovalasam najmanje vjerovala unajmanje vjerovala u ljubava izgubila onda kadaizgubila onda kada samonda kada sam najvišekada sam najviše vjerovalasam najviše vjerovala unajviše vjerovala u ljubavzavoljela sam te kad samsam te kad sam najmanjete kad sam najmanje vjerovalakad sam najmanje vjerovala usam najmanje vjerovala u ljubava izgubila onda kada samizgubila onda kada sam najvišeonda kada sam najviše vjerovalakada sam najviše vjerovala usam najviše vjerovala u ljubav

Zavolela sam te kad sam najmanje verovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše verovala u ljubav. Ironično. -Milica Jakovljević Mir-Jam
zavolela-sam-te-kad-sam-najmanje-verovala-u-ljubav-a-izgubila-onda-kada-sam-najvie-verovala-u-ljubav-ironino
Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo. -Matija Bećković
nisi-imala-takve-oi-onda-kad-sam-te-sreo-one-su-iskrsle-na-tvom-licu-tek-kada-sam-te-zavoleo
volela sam volela,volela sam ga,cekal sam cekala ljubav da mi daa….ali nema nista od toga….
volela-sam-volelavolela-sam-gacekal-sam-cekala-ljubav-da-mi-daaali-nema-nista-od-toga