Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo.


zbog-jedne-rei-oveka-esto-smatraju-mudrim-a-zbog-jedne-rei-esto-ga-smatraju-glupim-uistinu-moramo-dobro-paziti-govorimo
konfučijezbogjednerečičovekačestosmatrajumudrimzboggaglupimuistinumoramodobropazititagovorimozbog jednejedne rečireči čovekačoveka čestočesto smatrajusmatraju mudrimzbog jednejedne rečireči čestočesto gaga smatrajusmatraju glupimmoramo dobrodobro pazitipaziti štašta govorimozbog jedne rečijedne reči čovekareči čoveka čestočoveka često smatrajučesto smatraju mudrima zbog jednezbog jedne rečijedne reči čestoreči često gačesto ga smatrajuga smatraju glupimmoramo dobro pazitidobro paziti štapaziti šta govorimozbog jedne reči čovekajedne reči čoveka čestoreči čoveka često smatrajučoveka često smatraju mudrima zbog jedne rečizbog jedne reči čestojedne reči često gareči često ga smatrajučesto ga smatraju glupimmoramo dobro paziti štadobro paziti šta govorimozbog jedne reči čoveka čestojedne reči čoveka često smatrajureči čoveka često smatraju mudrima zbog jedne reči čestozbog jedne reči često gajedne reči često ga smatrajureči često ga smatraju glupimmoramo dobro paziti šta govorimo

Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima
Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu. -Ivo Andric
ovek-moe-i-od-jedne-rei-da-ivi-samo-ako-u-njemu-ima-reenosti-da-se-bori-i-borbom-odrava-u-ivotu
Mišljenje jedne žene je pristojnije nego mišljenje muškarca, jer ga ona tako često mijenja. -Aldous Leonard Huxley
miljenje-jedne-ene-pristojnije-nego-miljenje-mukarca-jer-ga-ona-tako-esto-mijenja
Uspešni ljudi probleme smatraju prolaznima, neuspešni ljudi probleme smatraju trajnima. -Entoni Robins
uspe-ljudi-probleme-smatraju-prolaznima-neuspe-ljudi-probleme-smatraju-trajnima