Zbog svega što smo najlepše hteli hocu uz mene nocas da kreneš.


zbog-svega-to-smo-najlepe-hteli-hocu-uz-mene-nocas-da-krene
miroslav mika antićzbogsvegatosmonajlepehtelihocuuzmenenocasdakrenezbog svegasvega štošto smosmo najlepšenajlepše htelihteli hocuhocu uzuz menemene nocasnocas dada krenešzbog svega štosvega što smošto smo najlepšesmo najlepše htelinajlepše hteli hocuhteli hocu uzhocu uz meneuz mene nocasmene nocas danocas da krenešzbog svega što smosvega što smo najlepšešto smo najlepše htelismo najlepše hteli hocunajlepše hteli hocu uzhteli hocu uz menehocu uz mene nocasuz mene nocas damene nocas da krenešzbog svega što smo najlepšesvega što smo najlepše htelišto smo najlepše hteli hocusmo najlepše hteli hocu uznajlepše hteli hocu uz menehteli hocu uz mene nocashocu uz mene nocas dauz mene nocas da kreneš

Hocu 40 stepeni, hocu SUNCE, hocu MORE, hocu KOKTELE, hocu SLADOLED, hocu da se budim u 12 sati, hocu da budem ceo dan napolju, hocu PRSKANJE, hocu KUPACI… ...
hocu-40-stepeni-hocu-sunce-hocu-more-hocu-koktele-hocu-sladoled-hocu-da-se-budim-u-12-sati-hocu-da-budem-ceo-dan-napolju-hocu-prskanje-hocu-kupaci
Naučila sam da je čekanje najteže od svega, i hocu da se naviknem da si sa mnom, čak i onda kad nisi pored mene.. -Paulo Koeljo
nauila-sam-da-ekanje-najtee-od-svega-i-hocu-da-se-naviknem-da-mnom-ak-i-onda-kad-nisi-pored-mene
I te oci nocas pogledale su mene!
i-te-oci-nocas-pogledale-su-mene
Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli. -Duško Radović
mnogi-nai-vrnjaci-hteli-su-da-idu-u-rat-ali-nisu-smeli-i-dogodilo-se-ono-to-se-esto-dogaa-danas-pamte-samo-da-su-hteli-a-zaboravili-su-da-nisu-smeli
Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega. -Ajrton Sena
trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega