Zdrav covek ima hiljadu zelja a bolestan samo jednu: da juri pokemone


zdrav-covek-ima-hiljadu-zelja-a-bolestan-samo-jednu-da-juri-pokemone
zdravcovekimahiljaduzeljabolestansamojednudajuripokemonezdrav covekcovek imaima hiljaduhiljadu zeljabolestan samosamo jednuda jurijuri pokemonezdrav covek imacovek ima hiljaduima hiljadu zeljazelja a bolestana bolestan samobolestan samo jednuda juri pokemonezdrav covek ima hiljaducovek ima hiljadu zeljahiljadu zelja a bolestanzelja a bolestan samoa bolestan samo jednuzdrav covek ima hiljadu zeljaima hiljadu zelja a bolestanhiljadu zelja a bolestan samozelja a bolestan samo jednu

Zdrav čovek ima hiljadu žena, a bolestan samo jednu :D
zdrav-ovek-ima-hiljadu-ena-a-bolestan-samo-jednu-d
Zdrav čovjek ima 100 želja, a bolestan samo jednu !
zdrav-ovjek-ima-100-elja-a-bolestan-samo-jednu
Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu. -Anton Čehov
zdrav-ovek-ima-hiljadu-elja-bolestan-samo-jednu
Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xD
pravi-mukarac-ne-je-hiljadu-enave-jednu-na-hiljadu-naina-xd
Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav - ljubav svoje majke. -Viktor Igo
mukarac-ima-samo-jednu-sigurnu-ljubav-ljubav-svoje-majke
Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav – ljubav svoje majke. -Viktor Igo
mukarac-ima-samo-jednu-sigurnu-ljubav-ljubav-svoje-majke