Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.


zdravlje-nije-sve-ali-bez-zdravlja-sve
artur Šopenhauerzdravljenijesvealibezzdravljasvenitazdravlje nijenije sveali bezbez zdravljasve jeje ništazdravlje nije sveali bez zdravljasve je ništa

Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost. -Herman Hese
ni-nije-bilo-nee-biti-sve-jeste-sve-ima-svoje-bitisanje-i-sadanjost
Uverio sam se da ništa nije apsolutno tačno ni istinito, da sve zavisi od ličnog opažanja. -Paulo Koeljo
uverio-sam-se-da-nije-apsolutno-no-istinito-da-sve-zavisi-od-linog-opaanja