Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu.


zdravlje-to-zdrav-duh-u-zdravom-telu
homerzdravljetozdravduhzdravomteluje zdravzdrav duhduh uu zdravomzdravom teluje zdrav duhzdrav duh uduh u zdravomu zdravom teluje zdrav duh uzdrav duh u zdravomduh u zdravom teluje zdrav duh u zdravomzdrav duh u zdravom telu

Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca. -Tomas Džeferson
sreniji-najjednoliniji-duh-u-zdravom-telu-od-najmudrijeg-boleljivca
Zdravlje nadmašuje sva moguća dobra tako znatno da je zdrav prosjak sretniji od bolesnog kralja. -Artur Šopenhauer
zdravlje-nadmauje-sva-mogua-dobra-tako-znatno-da-zdrav-prosjak-sretniji-od-bolesnog-kralja
Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu. -Artur Šopenhauer
izvor-nae-sree-u-subjektivnim-osobinama-plemenitom-karakteru-poduzetnom-duhu-srenom-temperamentu-vedrom-umu-i-zdravom-telu