Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali ne i svačiju pohlepu.


zemlja-prua-dovoljno-da-zadovolji-svaije-potrebe-ali-ne-i-svaiju-pohlepu
mahatma gandizemljapružadovoljnodazadovoljisvačijepotrebealinesvačijupohlepuzemlja pružapruža dovoljnodovoljno dada zadovoljizadovolji svačijesvačije potrebeali nene ii svačijusvačiju pohlepuzemlja pruža dovoljnopruža dovoljno dadovoljno da zadovoljida zadovolji svačijezadovolji svačije potrebeali ne ine i svačijui svačiju pohlepuzemlja pruža dovoljno dapruža dovoljno da zadovoljidovoljno da zadovolji svačijeda zadovolji svačije potrebeali ne i svačijune i svačiju pohlepuzemlja pruža dovoljno da zadovoljipruža dovoljno da zadovolji svačijedovoljno da zadovolji svačije potrebeali ne i svačiju pohlepu

Tačno, Zemlja je kolevka čovečanstva, ali čovek ne može zauvek ostati u kolevci. Sunčev sistem će biti naše zabavište. -Konstantin Ciolkovski
tano-zemlja-kolevka-oveanstva-ali-ovek-ne-moe-zauvek-ostati-u-kolevci-sunev-sistem-e-biti-nae-zabavite
Što stariji postaješ sve je teže imati junake, ali je to jedan vid potrebe. -Ernest Hemingvej
to-stariji-postaje-sve-tee-imati-junake-ali-to-jedan-vid-potrebe
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
Samo Bog zna svačiju krivicu, ljudi ne znaju.
samo-bog-zna-svaiju-krivicu-ljudi-ne-znaju