Zemlji nisu potrebni novi kontinenti već novi ljudi.


zemlji-nisu-potrebni-novi-kontinenti-ve-novi-ljudi
Žil vernzemljinisupotrebninovikontinentivećljudizemlji nisunisu potrebnipotrebni novinovi kontinentikontinenti većveć novinovi ljudizemlji nisu potrebninisu potrebni novipotrebni novi kontinentinovi kontinenti većkontinenti već noviveć novi ljudizemlji nisu potrebni novinisu potrebni novi kontinentipotrebni novi kontinenti većnovi kontinenti već novikontinenti već novi ljudizemlji nisu potrebni novi kontinentinisu potrebni novi kontinenti većpotrebni novi kontinenti već novinovi kontinenti već novi ljudi

Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni. -Mihajlo Pupin
pronalasci-stare-i-na-njih-se-nadovezuju-novi-i-kako-su-to-dela-stvaralakog-duha-smrtnih-ljudi-i-oni-su-sami-smrtni
Otkrivanje atomske energije nije stovilo novi problem. Ono je samo učinilo hitnijom potrebu da se riješi već postojeći problem. -Albert Ajnštajn
otkrivanje-atomske-energije-nije-stovilo-novi-problem-ono-samo-uinilo-hitnijom-potrebu-da-se-rijei-ve-postojei-problem
Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati. -Josip Broz Tito
nae-bogatstvo-nisu-samo-fabrike-i-putevi-nae-bogatstvo-ovek-novi-ovek-socijalistiki-ovek-koga-treba-izgraivati
Kad okrenete novi list, nikada ne zaboravite procitano!
kad-okrenete-novi-list-nikada-ne-zaboravite-procitano
Uz novi dan dolazi nova snaga i nove ideje. -Elenor Ruzvelt
uz-novi-dan-dolazi-nova-snaga-i-nove-ideje