Zena zna sve i pre nego sto joj to neko kaze ;) !


zena-zna-sve-i-pre-nego-sto-joj-to-neko-kaze
zenaznasveprenegostojojtonekokazezena znazna svesve ii prepre negonego stosto jojneko kazezena zna svezna sve isve i prei pre negopre nego stonego sto jojjoj to nekozena zna sve izna sve i presve i pre negoi pre nego stopre nego sto jojsto joj to nekojoj to neko kazezena zna sve i prezna sve i pre negosve i pre nego stoi pre nego sto jojnego sto joj to nekosto joj to neko kaze

pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...Kad ti je do nekog stalo, pamtis sve sto ti kaze.Kad ti devojka kaze ‘Nedostajes mi’, ne odgovoris joj ‘I ti meni’ nego ‘Gde si, DOLAZIM!’.Zoustvjo padur auto Yugo45 u auto cvjk padur kaze izadte napolje on mu kaze ja bi al nemgu on mu kaze bolje da sami izadjete nego slom on nemu kako kad nmam noguPostani bolja osoba i budi siguran da znaš ko si pre nego upoznaš nekoga novoga nadajući se da ta osoba zna ko si ti.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!