Zena zna sve i pre nego sto joj to neko kaze ;) !


zena-zna-sve-i-pre-nego-sto-joj-to-neko-kaze
zenaznasveprenegostojojtonekokazezena znazna svesve ii prepre negonego stosto jojneko kazezena zna svezna sve isve i prei pre negopre nego stonego sto jojjoj to nekozena zna sve izna sve i presve i pre negoi pre nego stopre nego sto jojsto joj to nekojoj to neko kazezena zna sve i prezna sve i pre negosve i pre nego stoi pre nego sto jojnego sto joj to nekosto joj to neko kaze

pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...
pricaju-2-pedera-i-vidu-jednog-malog-coveka-patuljak-i-jedan-kaze-ja-mrzim-patuljke-a-drugi-kaze-a-ja-volim-ova-pita-pa-kako-to-kad-ova-odg
Kad ti je do nekog stalo, pamtis sve sto ti kaze.
kad-ti-do-nekog-stalo-pamtis-sve-sto-ti-kaze
Kad ti devojka kaze ‘Nedostajes mi’, ne odgovoris joj ‘I ti meni’ nego ‘Gde si, DOLAZIM!’.
kad-ti-devojka-kaze-nedostajes-mi-ne-odgovoris-joj-i-ti-meni-nego-gde-dolazim
Zoustvjo padur auto Yugo45 u auto cvjk padur kaze izadte napolje on mu kaze ja bi al nemgu on mu kaze bolje da sami izadjete nego slom on nemu kako kad nmam nogu
zoustvjo-padur-auto-yugo45-u-auto-cvjk-padur-kaze-izadte-napolje-on-mu-kaze-ja-bi-al-nemgu-on-mu-kaze-bolje-da-sami-izadjete-nego-slom-on-nemu-kako
Postani bolja osoba i budi siguran da znaš ko si pre nego upoznaš nekoga novoga nadajući se da ta osoba zna ko si ti. -Gabriel Garcia Markez
postani-bolja-osoba-i-budi-siguran-da-zna-ko-pre-nego-upozna-nekoga-novoga-nadajui-se-da-osoba-zna-ko-ti