Zensko ce da prostudira poruku bezbroj puta, sve dok ne otkrije Da Vincijev kod skriven u njoj.


zensko-da-prostudira-poruku-bezbroj-puta-sve-dok-ne-otkrije-da-vincijev-kod-skriven-u-njoj
zenskodaprostudiraporukubezbrojputasvedokneotkrijedavincijevkodskrivennjojzensko cece dada prostudiraprostudira porukuporuku bezbrojbezbroj putasve dokdok nene otkrijeotkrije dada vincijevvincijev kodkod skrivenskriven uu njojzensko ce dace da prostudirada prostudira porukuprostudira poruku bezbrojporuku bezbroj putasve dok nedok ne otkrijene otkrije daotkrije da vincijevda vincijev kodvincijev kod skrivenkod skriven uskriven u njojzensko ce da prostudirace da prostudira porukuda prostudira poruku bezbrojprostudira poruku bezbroj putasve dok ne otkrijedok ne otkrije dane otkrije da vincijevotkrije da vincijev kodda vincijev kod skrivenvincijev kod skriven ukod skriven u njojzensko ce da prostudira porukuce da prostudira poruku bezbrojda prostudira poruku bezbroj putasve dok ne otkrije dadok ne otkrije da vincijevne otkrije da vincijev kodotkrije da vincijev kod skrivenda vincijev kod skriven uvincijev kod skriven u njoj

Par puta mi je dolazila ideja, ali nisam bio kod kuće! :D
par-puta-mi-dolazila-ideja-ali-nisam-bio-kod-kue-d
Ljubav je najčešće jedno veliko maštanje, jer smo izmislili sve vrline kod žene koju volimo, i uobrazili da su sve sreće mogućne, i zaključili da su sve prepone sitne i neznatne. -Jovan Dučić
ljubav-najee-jedno-veliko-tanje-jer-smo-izmislili-sve-vrline-kod-ene-koju-volimo-i-uobrazili-da-su-sve-sree-mogune-i-zakljuili-da-su-sve-prepone
Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe ?...
nauio-sam-da-svaka-urba-uzaludna-i-svaki-nemir-jalov-svejedno-se-doeka-sve-svejedno-se-otkrije-smisao-ili-besmisao-svega-svejedno-ovek-obie
Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka. -Paulo Koeljo
nije-sve-u-ivotu-pitanje-poloaja-kada-se-vodi-ljubav-i-u-najveem-broju-sluajeva-sve-te-varijacije-deavaju-se-na-prirodan-nain-bez-razmiljanja-kao-kod