Zima je kao i žena - ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju .


zima-kao-i-ena-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
Đorđe balaševićzimakaoženaimadobreloestranedobrestranejojsevideosećajuzima jeje kaokao ii ženaženaimaima dobredobre ii lošeloše stranedobre stranestrane jojjoj sese videloše osećajuosećajuzima je kaoje kao ikao i ženai ženaima dobreima dobre idobre i lošei loše stranedobre strane jojstrane joj sejoj se videa loše osećajuloše osećajuzima je kao ije kao i ženakao i ženaima dobre iima dobre i lošedobre i loše stranedobre strane joj sestrane joj se videa loše osećajuzima je kao i ženaje kao i ženaima dobre i lošeima dobre i loše stranedobre strane joj se vide

Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju. -Duško Radović
ena-kao-zima-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
Što je čovek duže mrtav spremniji smo da izvrnemo njegove dobre i loše strane; nemogućnost da uzvrati, ohrabruje naše sudove. -Čarls Bukovski
to-ovek-e-mrtav-spremniji-smo-da-izvrnemo-njegove-dobre-i-loe-strane-nemogunost-da-uzvrati-ohrabruje-nae-sudove
Mislim da svako ko ima pameti, treba da se uključi u politiku. Da joj se posveti. A ne da je kritikuje sa strane. -Kes Eliot
mislim-da-svako-ko-ima-pameti-treba-da-se-ukljui-u-politiku-da-joj-se-posveti-a-ne-da-kritikuje-strane
Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem. -Čarls Bukovski
ako-stvarno-mislim-da-loe-onda-kaem-da-loe-bilo-da-mukarac-ena-dete-ene-su-toliko-osetljive-da-misle-da-su-posebne-to-njihov-problem
Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...
kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane