Zima sa sobom donosi tišinu i usamljenost u naš zavičaj, zato prije zime pronađi dobra prijatelja.


zima-sobom-donosi-tiinu-i-usamljenost-u-na-zaviaj-zato-prije-zime-pronai-dobra-prijatelja
poslovice korisnikazimasobomdonositiinuusamljenostnazavičajzatoprijezimepronađidobraprijateljazima sasa sobomsobom donosidonosi tišinutišinu ii usamljenostusamljenost uu našnaš zavičajzato prijeprije zimezime pronađipronađi dobradobra prijateljazima sa sobomsa sobom donosisobom donosi tišinudonosi tišinu itišinu i usamljenosti usamljenost uusamljenost u našu naš zavičajzato prije zimeprije zime pronađizime pronađi dobrapronađi dobra prijateljazima sa sobom donosisa sobom donosi tišinusobom donosi tišinu idonosi tišinu i usamljenosttišinu i usamljenost ui usamljenost u našusamljenost u naš zavičajzato prije zime pronađiprije zime pronađi dobrazime pronađi dobra prijateljazima sa sobom donosi tišinusa sobom donosi tišinu isobom donosi tišinu i usamljenostdonosi tišinu i usamljenost utišinu i usamljenost u naši usamljenost u naš zavičajzato prije zime pronađi dobraprije zime pronađi dobra prijatelja

Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja. -Branislav Nušić
karijeristi-ne-ostavljaju-nikakav-trag-za-sobom-osim-bivih-prijatelja
Biti u potpunosti iskren sa samim sobom je dobra vježba. -Sigmund Frojd
biti-u-potpunosti-iskren-samim-sobom-dobra-vjeba
Možda ne upamtim sve što čujem i pročitam, i sigurno neznam sve na svijetu, al dobra prijatelja zaboravit neću. -Poslovice korisnika
moda-ne-upamtim-sve-to-ujem-i-proitam-i-sigurno-neznam-sve-na-svijetu-al-dobra-prijatelja-zaboravit-neu