Zivot je bolest koja se prenosi seksom.


zivot-bolest-koja-se-prenosi-seksom
zivotbolestkojaseprenosiseksomzivot jeje bolestbolest kojakoja sese prenosiprenosi seksomzivot je bolestje bolest kojabolest koja sekoja se prenosise prenosi seksomzivot je bolest kojaje bolest koja sebolest koja se prenosikoja se prenosi seksomzivot je bolest koja seje bolest koja se prenosibolest koja se prenosi seksom

Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše. -Nikolaj Velimirović
zavidi-li-ko-gubavome-ne-zavidi-zato-onda-poneko-zavidi-zlome-kad-zlo-vea-bolest-od-gube-guba-bolest-tela-a-zlo-bolest-e
Zivot mi se smuci kad treba da se uci. -.-
zivot-mi-se-smuci-kad-treba-da-se-uci
Moj Zivot je INAT onima moji me mrzee ^_^ :D
moj-zivot-inat-onima-moji-me-mrzee-d
Zivot ti je ko kurva……jebes 5 minutaa kajes se ceo zivot
zivot-ti-ko-kurvajebes-5-minutaa-kajes-se-ceo-zivot